OŚWIADCZENIE O ZUŻYTEJ WODZIE W LOKALU MIESZKALNYM NA POTRZEBY NALICZANIA OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH