Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Zawkrze" w Mławie ogłasza przetarg na "Wykonanie przeglądów w latach 2021, 2022, 2023 instalacji gazowej i urządzeń gazowych w mieszkaniach, lokalach użytkowych (w tym informacja o możliwości odcięcia zaworów gazowych w mieszkaniach i lokalach użytkowych), instalacji na klatkach schodowych i piwnicach, kotłowniach oraz urządzenia w szafkach na zewnątrz budynków w budynkach zasobów Spółdzielni i zarządzanych przez Spółdzielnię".

Oferty prosimy składać do dnia 18.02.2021r.do godz. 11.00 w sekretariacie siedziby SMLW "Zawkrze" w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 w kopercie z dopiskiem "Przeglądy instalacji gazowej w latach 2021, 2022, 2023".

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021r. o godz. 11.30 w pokoju Nr 7 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.