Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ZAWKRZE", 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 13/14 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę, wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z Q3 = 1,6m3/h do Q3 = 2,5m3/h, Ø 15 w ilości 7748 sztuk z odczytem radiowym.

Specyfikację można odebrać w biurze Spółdzielni: 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 13/14, pokój nr 3 za opłatą w wysokości 300zł + 23% VAT.

Termin składania ofert do dnia 10.03.2021r (sekretariat) do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 10.03.2021r o godz. 10:30. Nr tel. (023) 654-30-26.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAWKRZE" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.