Skład Rady Nadzorczej SMLW „ZAWKRZE” wybranej na Częściowych Walnych Zgromadzeniach w 2017 roku.:

 

1. Salwa Jan – Przewodniczący
2. Klicka Grażyna – Zastępca przewodniczącego
3. Obrębska Hanna – Sekretarz
4. Gross Jerzy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Przybyszewski Romuald - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
6. Biegaj Janusz – Członek 
7. Brzozowska Edwarda – Członek 
8. Cholewicki Jan – Członek 
9. Czerwiński Zbigniew - Członek
10. Doruch Danuta – Członek 
11. Grzmil Andrzej – Członek 
12. Leyko Ziemowit – Członek 
13. Machałowska Krystyna – Członek 
14. Skrobińska Dorota – Członek
15. Stachowicz Zbigniew – Członek

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w biurze Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 13/14, w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz. 15:00 - 17:00.