Skład Rady Nadzorczej SMLW „ZAWKRZE” w Mławie wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2021 roku.:

 

1. Manista Kazimierz – Przewodniczący
2. Walerysiak Leszek – Zastępca przewodniczącego
3. Kazimierska Zofia – Sekretarz
4. Rzodkiewicz Elżbieta – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Przybyszewski Romuald - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
6. Bielak Barbara – Członek Komisji Rewizyjnej
7. Budzichowska Janina – Członek Komisji Rewizyjnej
8. Kwestarz Bożena – Członek Komisji Rewizyjnej
9. Mianowski Jacek - Członek Komisji Rewizyjnej
10. Pajączkowska Wanda – Członek Komisji Rewizyjnej
11. Biegaj Janusz – Członek Komisji GZM
12. Janas Stanisław – Członek Komisji GZM
13. Leyko Ziemowit – Członek Komisji GZM
14. Szymankiewicz Ireneusz – Członek Komisji GZM
15. Stachowicz Zbigniew – Członek Komisji GZM

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w biurze Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 13/14, w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz. 15:00 - 17:00.