Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "ZAWKRZE" w Mławie informuje, że od dnia 15.11.2021 (tj. poniedziałek) wznawia działalność osiedlowej świetlicy "Promyk" w nowej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 13/14 (parter budynku Biurowca Spółdzielni – lokal po bibliotece).

W związku z tym zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat w godz. 8.00-18.00 (od poniedziałku do piątku).

Rodziców dzieci młodszych tj. 6-10 lat zapraszamy do zapisywania swoich pociech w siedzibie Świetlicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Mławie informuję, że od dnia 18 października 2021r., zgodnie z załączonym harmonogramem odbywać się będą przeglądy okresowe instalacji gazowej i elektrycznej. Kontrole będą prowadzić pracownicy firmy Salomon Spółka z o.o. z Iławy.

ZOBACZ Harmonogramem przeglądu okresowego instalacji gazowej i elektrycznej.

W zakładce Dokumenty do pobrania - Regulaminy dodano nowe regulaminy:

- regulamin dotyczący zakresu obowiązków remontowo - konserwacyjnych,

- regulamin zasad używania lokali oraz zasad porządku domowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zawkrze” w Mławie, informuje iż przystąpiła do realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w atrakcyjnej lokalizacji Osiedla Książąt Mazowieckich, w bliskiej odległości szkoły, przedszkola, Galerii Handlowej Stacja Mława.

  • cena 
4 500,00 zł/m2
  • termin oddania do użytkowania
I połowa 2022 r.
  • powierzchnia użytkowa mieszkań
od 37 m2 do 65 m2
  • ilość mieszkań
45 szt.
  • ilość kondygnacji
6 kond.
  •  ilość klatek schodowych
2 szt.
  • technologia
tradycyjna
  • komórki lokatorskie
w cenie
  • winda
tak

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania
zapraszamy do biura sprzedaży znajdującego się
w budynku Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 13/14 w Mławie
(pokój nr 4). nr tel. (023) 654-30-26.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Zawkrze w Mławie uprzejmie informuje, że począwszy od 01.01.2021 roku wprowadza system indywidualnych kont rozliczeniowych dotyczących opłat z tytułu czynszu i wody. Tym samym od tej daty każde mieszkanie posiadać będzie swoje indywidualne konto opłat za czynsz i wodę.
Począwszy od dnia 01.01.2021 roku prosimy o dokonywanie opłat czynszowych na niżej wymienione numery kont:

Nr konta do opłat za czynsz (WZÓR):
21964512458455455
Nr konta do opłat za wodę (WZÓR):
64146646646466464
Nr konta do opłat za centralne ogrzewanie (WZÓR):
54415446464665164


Numery kont z Państwa dotychczasowych książeczek zawierające czerwone blankiety będą aktywne tylko do 31 marca 2021 roku.
Na książeczki wg. dotychczasowego wzoru począwszy od 01.04.2021 roku opłat będzie można dokonywać wyłącznie w kasie Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, że w dalszej kolejności wprowadzania zmian w zakresie finanso-wej obsługi mieszkańców przewidujemy indywidualny dostęp internetowy do własnego ra-chunku rozliczeniowego oraz inne udogodnienia.
O terminach i zasadach kolejnych zmian w tym zakresie będą Państwo informowani oddziel-nie.
Prosimy o dostosowanie się do nowych zasad płatności, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości oraz w sposób istotny usprawnić wprowadzanie w/w zmian.

Zarząd SMLW "ZAWKRZE" w Mławie informuje, iż od dnia 23.04.2020r.

Spółdzielnia pracuje w dotychczasowych godzinach, tj.: 8.00 – 16.00

praca kasy: 8.30 - 15.30

(przerwa 10.45-11.00 i 13.45-14.15)

praca GZM: 7.00 – 15.00

 Wszystkie sprawy dotyczące pilnych awarii załatwiane będą po godzinach pracy na dotychczasowych

zasadach tj. tel. 609 422 100

Cennik obowiązujący w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15.00

 

Rodzaj usługi

Cena netto

mechaniczne udrożnienie kanalizacji

250 zł/godz.*

ciśnieniowe udrożnienie kanalizacji WUKO

350 zł/godz.

inspekcja rur wewnętrznych kamerą TV wpychaną

250 zł/godz.*

* do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

Cennik usług inspekcji kanalizacyjnej kamerą TV

 

Rodzaj usługi

Cena netto

inspekcja kanału ø 100 – ø 150 mm

15 zł/1 mb*

dojazd do i powrót od zleceniodawcy spoza terenu Mławy

2,50 zł/km*

* do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

Powyższy cennik nie obejmuje usług czyszczenia kanału.