Zarząd SMLW "ZAWKRZE" w Mławie informuje, iż od dnia 23.04.2020r.

Spółdzielnia pracuje w dotychczasowych godzinach, tj.: 8.00 – 16.00

praca kasy: 8.30 - 15.30

(przerwa 10.45-11.00 i 13.45-14.15)

praca GZM: 7.00 – 15.00

 Wszystkie sprawy dotyczące pilnych awarii załatwiane będą po godzinach pracy na dotychczasowych

zasadach tj. tel. 609 422 100