Prezes Zarządu

mgr inż. Artur Paweł Dębski

Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Wojciech Dalka

Członek Zarządu

mgr inż.  Paweł Bodziałko