Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Zawkrze w Mławie uprzejmie informuje, że począwszy od 01.01.2021 roku wprowadza system indywidualnych kont rozliczeniowych dotyczących opłat z tytułu czynszu i wody. Tym samym od tej daty każde mieszkanie posiadać będzie swoje indywidualne konto opłat za czynsz i wodę.
Począwszy od dnia 01.01.2021 roku prosimy o dokonywanie opłat czynszowych na niżej wymienione numery kont:

Nr konta do opłat za czynsz (WZÓR):
21964512458455455
Nr konta do opłat za wodę (WZÓR):
64146646646466464
Nr konta do opłat za centralne ogrzewanie (WZÓR):
54415446464665164


Numery kont z Państwa dotychczasowych książeczek zawierające czerwone blankiety będą aktywne tylko do 31 marca 2021 roku.
Na książeczki wg. dotychczasowego wzoru począwszy od 01.04.2021 roku opłat będzie można dokonywać wyłącznie w kasie Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, że w dalszej kolejności wprowadzania zmian w zakresie finanso-wej obsługi mieszkańców przewidujemy indywidualny dostęp internetowy do własnego ra-chunku rozliczeniowego oraz inne udogodnienia.
O terminach i zasadach kolejnych zmian w tym zakresie będą Państwo informowani oddziel-nie.
Prosimy o dostosowanie się do nowych zasad płatności, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości oraz w sposób istotny usprawnić wprowadzanie w/w zmian.