W zakładce Dokumenty do pobrania - Regulaminy dodano nowe regulaminy:

- regulamin dotyczący zakresu obowiązków remontowo - konserwacyjnych,

- regulamin zasad używania lokali oraz zasad porządku domowego.