Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie zgodnie z §17 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia informuje Członków Spółdzielni, iż Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisane przez Przewodniczących i Sekretarzy Częściowych Walnych Zgromadzeń zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 13/14, pokój nr 6.

Zobacz oryginał ogłoszenia