Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie zgodnie z §17 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia informuje Członków Spółdzielni, iż Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisane przez Przewodniczących i Sekretarzy Częściowych Walnych Zgromadzeń, zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 13/14, pok. nr. 6.

Zobacz oryginał ogłoszenia: WALNE 2022 WYLOZENIE UCHWAL.pdf