Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Mławie określa się na rok 1958. Pierwsze zebranie założycielskie zapisane jest pod datą 29.12.1958r. i dzień ten przyjmuje się za datę powstania Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zarejestrowania w Sądzie Powiatowym w Mławie 29.12.1958r. pamiętając należy, iż myśl zawiązania spółdzielni powstała wśród grupy pracowników PKS, przy którym to zawiązała się pierwsza Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dwa lata później Spółdzielnia ta przyjmuje nazwę „Lokatorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mławie”.

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 30.11.1958r na którym to została wybrana Rada Nadzorcza. Przewodniczącym pierwszej Rady zostaje wybrany Maćkowski Tadeusz. Również zostaje wybrany Zarząd Spółdzielni w składzie: Cytowski Wacław – Przewodniczący Zarządu, Chmielewski Kazimierz jako zastępca oraz Sobutko Mieczysław – członek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mławie czynnie włączyła się w rozwój budownictwa spółdzielczego już od roku 1961. W oparciu o ustalenia ustawy o spółdzielniach, która to określała, że „Przedmiotem działalności spółdzielni budownictwa mieszkaniowego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków oraz innych potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkania na wspólnym osiedlu lub jego budynku”.

Rozpoczęcie budownictwa mieszkaniowego nastąpiło w roku 1958 przy ul. Stary Rynek w Mławie. P.M.R.N przeniosło tytuł własności działek na rzecz wspomnianej spółdzielni. Budynek został oddany do zasiedlenia w roku 1962, w którym osiemnaście rodzin zamieszkało, po części do dnia dzisiejszego.

Nowe zasady finansowania i kredytowania inwestycji spółdzielczych pozwoliły na utworzenie w zakładach pracy z części zysku – Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego. Był to początek przyznawania bezzwrotnych i zwrotnych zapomóg swym pracownikom z przeznaczeniem na wkład do spółdzielni. Działania te spowodowały masowy napływ członków do spółdzielni głównie z dużych miejscowych zakładów pracy jak: IX Oddział PKS, Fabryka Obuwia Dziecięcego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zakłady Mięsne.

W efekcie działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1958-1966 przyrost zasobów mieszkaniowych wyniósł 150 mieszkań w 7 blokach zlokalizowanych przy ul. Stary Rynek 1 blok, ul. Płocka 5 bloków i ul. Spichrzowa 1 blok. Głównym wykonawcą było Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Mławie, które w roku 1966 po reorganizacji przekształciło się w P.B.Rol. w 1967 roku władze wojewódzkie zdecydowały, że z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową w Mławie P.B.Rol będzie realizował budownictwo dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki takiej decyzji zostaje rozpoczęta budowa w 1967r nowego osiedla przy ul. Sienkiewicza. Jednak miejscowy P.B.Rol w roku 1970 schodzi z terenu budowy a zostaje wprowadzony nowy generalny wykonawca – Przasnyskie Przedsiębiorstwo Budowlane. W okresie tym zostaje rozpoczęta realizacja ciepłowni dla pełnego zabezpieczenia w ciepło i wodę własnych zasobów mieszkaniowych już istniejących oraz planowanych do budowy.

Od roku 1981 budownictwo mieszkaniowe zaczyna realizować Kombinat Budowlany w Ciechanowie - jako generalny wykonawca zadania II przy ul. Sienkiewicza, a następnie inwestycji na OKM. W latach 1982-84 powstaje nowe zadanie inwestycyjne przy ul. Szpitalnej, Tuwima, Sienkiewicza II. W przygotowaniu zadania inwestycyjnego jest budynek przy ul. Radosnej oraz Bagno w Mławie. Dla zabezpieczenia siedziby biura spółdzielni Zarząd i Rada Spółdzielni podjęły uchwałę o budowie budynku „kulturalno-administracyjnego” oddanego w 1984 roku.


Stan zasobów mieszkaniowych ogółem na koniec roku 2008r. to 83 budynki mieszkalne. W tym dwa, które zostały wybudowane w 2008r.