Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "ZAWKRZE" w Mławie wynajmie następujące lokale użytkowe:

  • lokal o pow. 104,10 m2, usytuowany w budynku Sienkiewicza 9/13 w Mławie,
  • lokal o pow. 152,00 m2, usytuowany w budynku Osiedle Książąt Mazowieckich 21A w Mławie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6 lub pod nr tel. (23) 654 - 30 - 27.

W zakładce Rada Nadzorcza - Uchwały RN znajdują się uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą. Nowa uchwała:

  • Uchwała RN nr 17/2022 - opłata za odpady komunalne

W zakładce Regulaminy zostały umieszczone aktualne regulaminy:

  • Regulamin opłat za odpady komunalne 2022
  • Regulamin montowania, wymiany, odczytów wodomierzy 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie zgodnie z §17 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia informuje Członków Spółdzielni, iż Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisane przez Przewodniczących i Sekretarzy Częściowych Walnych Zgromadzeń zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 13/14, pokój nr 6.

Zobacz oryginał ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "ZAWKRZE" w Mławie informuje, że od dnia 15.11.2021 (tj. poniedziałek) wznawia działalność osiedlowej świetlicy "Promyk" w nowej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 13/14 (parter budynku Biurowca Spółdzielni – lokal po bibliotece).

W związku z tym zapraszamy dzieci w wieku 6-15 lat w godz. 8.00-18.00 (od poniedziałku do piątku).

Rodziców dzieci młodszych tj. 6-10 lat zapraszamy do zapisywania swoich pociech w siedzibie Świetlicy.

W zakładce Dokumenty do pobrania - Regulaminy dodano nowe regulaminy:

- regulamin dotyczący zakresu obowiązków remontowo - konserwacyjnych,

- regulamin zasad używania lokali oraz zasad porządku domowego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Zawkrze w Mławie uprzejmie informuje, że począwszy od 01.01.2021 roku wprowadza system indywidualnych kont rozliczeniowych dotyczących opłat z tytułu czynszu i wody. Tym samym od tej daty każde mieszkanie posiadać będzie swoje indywidualne konto opłat za czynsz i wodę.
Począwszy od dnia 01.01.2021 roku prosimy o dokonywanie opłat czynszowych na niżej wymienione numery kont:

Nr konta do opłat za czynsz (WZÓR):
21964512458455455
Nr konta do opłat za wodę (WZÓR):
64146646646466464
Nr konta do opłat za centralne ogrzewanie (WZÓR):
54415446464665164


Numery kont z Państwa dotychczasowych książeczek zawierające czerwone blankiety będą aktywne tylko do 31 marca 2021 roku.
Na książeczki wg. dotychczasowego wzoru począwszy od 01.04.2021 roku opłat będzie można dokonywać wyłącznie w kasie Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, że w dalszej kolejności wprowadzania zmian w zakresie finanso-wej obsługi mieszkańców przewidujemy indywidualny dostęp internetowy do własnego ra-chunku rozliczeniowego oraz inne udogodnienia.
O terminach i zasadach kolejnych zmian w tym zakresie będą Państwo informowani oddziel-nie.
Prosimy o dostosowanie się do nowych zasad płatności, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości oraz w sposób istotny usprawnić wprowadzanie w/w zmian.

Zarząd SMLW "ZAWKRZE" w Mławie informuje, iż od dnia 23.04.2020r.

Spółdzielnia pracuje w dotychczasowych godzinach, tj.: 8.00 – 16.00

praca kasy: 8.30 - 15.30

(przerwa 10.45-11.00 i 13.45-14.15)

praca GZM: 7.00 – 15.00

 Wszystkie sprawy dotyczące pilnych awarii załatwiane będą po godzinach pracy na dotychczasowych

zasadach tj. tel. 609 422 100