W zakładce Rada Nadzorcza -> Uchwały RN zostały dodane następujące uchwały:

  • Uchwała nr 12.2023 - zmiana miesięcznej stawki na eksploatacje,
  • Uchwała nr 13.2023 - stawki na fundusz remontowy,
  • Uchwała nr 14.2023 - stawki opłaty za sprzątanie klatek,
  • Uchwała nr 16.2023 - stawki na pokrycie kosztów gazu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie zgodnie z   17 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia informuje członków Spółdzielni, iż Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniu 21.06.2023r zostały wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 13/14 w Mławie, pok. nr 6.

Uchwała nr 7/2023 z dnia 17.05.2023 o Walnym Zgromadzeniu. ZOBACZ

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "ZAWKRZE" w Mławie w dniu 21.06.2023. ZOBACZ

Uchwała nr 11/2023 z dnia 17.05.2023 - Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawkrze" w Mławie, w których zainstalowane oddzielne liczniki ciepła wykorzystywanego na potrzeby CWU.

Uchwała nr 11/2023 z dnia 17.05.2023